ALUMINIJUMSKA GROMOBRANSKA ŽICA: EFIKASNA ZAŠTITA OD UDARA GROMA

HomeALUMINIJUMSKA GROMOBRANSKA ŽICA: EFIKASNA ZAŠTITA OD UDARA GROMA

Aluminijumska gromobranska žica je ključni element sistema zaštite od udara groma. Ova specijalno dizajnirana žica pruža efikasnu i sigurnu zaštitu zgrada, objekata i ljudi od opasnosti koje donosi atmosferski pražnjenje. Uz pomoć aluminijumske gromobranske žice, moguće je smanjiti rizik od požara, oštećenja električnih sistema i drugih opasnih situacija koje mogu nastati usled munje.

Materijal i konstrukcija aluminijumske gromobranske žice:

Aluminijumska gromobranska žica je izrađena od visokokvalitetnog aluminijuma koji je poznat po svojoj lakoći, trajnosti i otpornosti na koroziju. Ova žica obično ima ravnu ili spiralnu konstrukciju, koja omogućava lakše instaliranje i prilagođavanje različitim objektima. Aluminijumski materijal obezbeđuje dugotrajnost i pouzdanost gromobranskog sistema, a istovremeno smanjuje troškove održavanja. Isporučuje se u prečnicima 8mm i 10mm.

ALUMINIJUMSKA GROMOBRANSKA ŽICA: EFIKASNA ZAŠTITA OD UDARA GROMA
ALUMINIJUMSKA GROMOBRANSKA ŽICA: EFIKASNA ZAŠTITA OD UDARA GROMA

Funkcija aluminijumske gromobranske žice:

Glavna funkcija aluminijumske gromobranske žice je da preusmeri električnu energiju munje i usmeri je ka zemlji, umanjujući rizik od oštećenja objekata i električnih instalacija. Kada munja udari u gromobranski sistem, aluminijumska žica koristi svoje provodne karakteristike kako bi stvorila put za struju da prođe bezbedno i kontinuirano do uzemljenja. Na taj način, sistem gromobranske žice štiti objekte od direktnog udara groma, kao i od štetnih strujnih preopterećenja koja mogu da se pojave u blizini udara munje.

Instalacija i održavanje:

Instalacija aluminijumske gromobranske žice zahteva stručno znanje i pridržavanje specifičnih sigurnosnih standarda. Obično se postavlja duž krovova, fasada i drugih izloženih delova objekata. Važno je da se žica pravilno poveže sa sistemom gromobranskih priključaka, kao i sa uzemljenjem. Redovno održavanje sistema, uključujući proveru integriteta žice i priključaka, takođe je važno kako bi se osigurala njegova efikasnost.

Prednosti aluminijumske gromobranske žice:

Aluminijumska gromobranska žica ima nekoliko prednosti u odnosu na druge materijale. Osim što je lagana i otporna na koroziju, aluminijumski materijal omogućava lakše rukovanje i instalaciju. Osim toga, aluminijumska žica ima visoku provodljivost, što omogućava brz prenos električne energije munje do uzemljenja. Njena trajnost i dugovečnost čine je pouzdanim izborom za sistem zaštite od udara groma.

Ukratko, aluminijumska gromobranska žica je ključni deo sistema zaštite od udara groma. Njena uloga je da preusmeri struju munje i obezbedi sigurno ispuštanje električne energije ka zemlji. Zahvaljujući visokokvalitetnom aluminijumskom materijalu i dobroj provodljivosti, ova žica pruža efikasnu zaštitu objekata od opasnosti koje donosi atmosferski pražnjenje. Pravilna instalacija i redovno održavanje aluminijumske gromobranske žice ključni su faktori za obezbeđivanje optimalne zaštite od udara groma.

R.B.

L.p.

Opis

Rated data/Technical parameters

Jedinica mere

Unit

Vrednost

Value

1. Proizvođač prema

Manufacturer according to

EN 62561-2
2. Nominalni prečnik žice

Nominal diameter of wire

mm 8,00 -0,15
3. Materijal

Material

Aluminium
4. Karakteristike materijala

Material characteristics

Mekana žica-lako se savija

Soft wire – easy to bend

3. Nominalni poprečni presek žice

Nominal cross-section of the wire

mm2 50
4. Gustina na 20 ˚C

Density at 20 ˚C

kg/dm3 2,700
5. Oznaka žice

Wire identification

AlMgSi F9
6. Maksimalna otpornost na 20 ºC

Maximum resistivity at 20 ºC

nΩm max 30,0
7. Izračunati jednosmerni otpor 1 km žice na 20 ˚C

Calculated DC resistance of 1 km of wire at 20 ˚C

Ω/km max 0,5968

 

8. Minimalna zatezna čvrstoća

Minimum tensile strength

N/mm2 85-120
9. Minimalno izduženje nakon preloma na A250

Minimum elongation after fracture on A250

%  

                       10
10. Izračunata težina 1 km žice

Calculated weight of 1 km of wire

kg/km 135,7
11. Pakovanje

Packing

Kg 20
m ~150

 

 

R.B.

L.p.

Opis

Rated data/Technical parameters

Jedinica mere

Unit

Vrednost

Value

1. Proizvodeno prema

Manufacturer according to

EN 62561-2
2. Nominalni prečnik žice

Nominal diameter of wire

mm 10,00  ±1%
3. Materijal

Material

Aluminium,  EN-AW-1370
4. Karakteristike materijala

Material characteristics

Mekana žica-lako se savija

Soft wire – easy to bend

5. Nominalni poprečni presek žice

Nominal cross-section of the wire

mm2 78,54
6. Gustina na 20 ˚C

Density at 20 ˚C

kg/dm3 2,703
7. Maksimalna otpornost na 20 ºC

Maximum resistivity at 20 ºC

nΩm max  28,264
8. Izračunati jednosmerni otpor 1 km žice na 20 ˚C

Calculated DC resistance of 1 km of wire at 20 ˚C

Ω/km max 0,3599

 

9. Minimalna zatezna čvrstoća

Minimum tensile strength

N/mm2 60-95
10. Minimalno izduženje nakon preloma na A250

Minimum elongation after fracture on A250

%  

                        30
11. Izračunata težina 1 km žice

Calculated weight of 1 km of wire

kg/km 212,3
12. Pakovanje

Packing

Kg 20
m ~95