Prenaponska zaštita

HomePrenaponska zaštita

Izbor odvodnika prenapona za fotonaponsku primenu

Postoji mnogo uređaja za zaštitu od prenapona (SPD – uređaj za zaštitu od prenapona) za fotonaponske (PV) sisteme. Kompanija SCHIRTEC iz Beča nudi kompletan, integrisan asortiman za sve moguće primene, prema po najnovijim međunarodnim standardima. Princip PV sistema je prikazan na dijagramu ispod. Sastoji se od dva dela – strana naizmenične struje i strana jednosmerne struje. Između ovih delova nalazi se inverter, koji je srce celog sistema i njegova funkcija je da se menja jednosmernu snagu koju generišu PV paneli (moduli) u naizmeničnu struju, što može biti isporučeno u distributivnu mrežu ili se troši u okviru autonomnog sistema

Prenaponska zaštita

Ako proračun upravljanja rizikom prema standardu EN 62305-2:2012 (IEC 62305:2010) ne navodi ništa drugo, uređaji za zaštitu od prenapona (SPD) moraju biti instalirani i na strani naizmenične struje i na strani jednosmerne struje. Razlog je ugroženost fotonaponskog sistema i cele električne energije instalacija, ne samo sa strane naizmenične struje, samim tim i preko distribucije mreže, ali posebno direktnim udarom groma u zgradu ili čak u određeni PV sistem. Ako su SPD-ovi instalirani za zaštitu dalekovoda, mi takođe preporučuje da se zaštiti prenos podataka i informacionih signala. Izbor neprekidnog radnog napona (UC) SPD-a na DC strani je izvedeno iz vrednosti napona praznog hoda fotonaponskog generatora (panela) na standardnim uslovima ispitivanja (UOC STC), tačnije u relativno idealnom situacija maksimalne efikasnosti fotonaponskog sistema (visok intenzitet sunčevog zračenja i niske temperature). U velikim sistemima, UOC  STC može dostići vrednosti iznad 1000 V. Minimalna vrednost UC mora biti veća ili jednaka 1,2 puta UOC STC vrednost. Kompanija SCHIRTEC dolazi sa novom paletom G-line prenapona zaštitnih uređaja za fotonaponske instalacije, na taj način upotpunjuje svoj osnovni asortiman. SCHIRTEC nudi SPD tip T2 i tip T1+T2 u oba U-veza i I-veza za sve LPL nivoe, tako da za sve moguće primene. Sve ovo za naponski nivo od 600 V DC do 1500 V DC. Pored toga, I-veza garantuje nulto curenje struje, što može aktivirati izolaciju uređaj za nadzor, kojim svaki IT sistem napajanja mora biti opremljen.

Prenaponska zaštita

SLSA6,5 PV * M (S) – Odvodnici groma i prenapona za stranu jednosmerne struje

Prenaponska zaštita
 • SLSA6,5 PV * M S su odvodnici groma i prenapona tipa T1+T2 sa izmenljivim modulima u U ili Y spoju.
 • Prednost I veze u odnosu na U vezu je otpor spoju uzemljenja radnih provodnika. Instaliraju se u fotonaponskim aplikacijama sa eksternim LPS, gde je dovoljno rastojanje „s“ se ne posmatra.
 • Pogodno za nivo LPL III ili IV.
 • Osigurati izjednačavanje potencijala pozitivnih i negativnih sabirnica fotonaponskih Sistema i otklanjanje prolaznog prenapona koji nastaje tokom atmosferskih pražnjenja ili procesa prebacivanja.
 • Opremljeni su određeni sektori varistora, povezani između terminala L+, L- i PE sa unutrašnjim rastavljačima, koji se aktiviraju kada varistor pokvari (pregreje) i oni su u stanju da prekinu jednosmernu struju.
 • Njihova posebna konstrukcija omogućava ugradnju bez rezervnog osigurača. Indikacija radnog statusa ovih rastavljača je vizuelna (promena boje signala polje), a takođe i daljinski preko potencijalne promene preko kontakata (samo S tipovi).
 • U skladu sa: EN 61643-31:2019 (IEC 61643-31:2018),koji zamenjuje EN 50539-11:2013; UL94 V-0
 • Instalacija prema : CLC/TS 50539-12:2010 (IEC 61643-32:2017); EN 62305:2011 (IEC 62305:2010); HD 60364-7-712:2016
Prenaponska zaštita

SLSA12,5 PV * (S) – Odvodnici groma i prenapona za stranu jednosmerne struje T1+T2

Prenaponska zaštita
 • SLSA12,5 PV * S su odvodnici groma i prenapona tipa T1+T2 u U ili Y spoju.
 • Prednost I veze u odnosu na U vezu je otpor spoju uzemljenja radnih provodnika.
 • Instaliraju se u fotonaponskim aplikacijama sa eksternim LPS, gde je dovoljno rastojanje „s“ se ne posmatra. Pogodno za nivo LPL I ili II. Osigurati izjednačavanje potencijala pozitivnih i negativnih sabirnica fotonaponskih Sistema i otklanjanje prolaznog prenapona koji nastaje tokom atmosferskih pražnjenja ili procesa prebacivanja.
 • Opremljeni su određeni sektori varistora, povezani između terminala L+, L- i PE sa unutrašnjim rastavljačima, koji se aktiviraju pri otkazivanju (pregrevanju) varistora.
 • Indikacija radnog statusa ovih rastavljača je vizuelna (promena boje signala eld), a takođe i daljinski putem bezpotencijalne promene preko kontakata (samo S tipovi).
 • U skladu sa: EN 61643-31:2019 (IEC 61643-31:2018),koji zamenjuje EN 50539-11:2013; UL94 V-0
 • Instalacija prema: CLC/TS 50539-12:2010 (IEC 61643-32:2017); EN 62305:2011 (IEC 62305:2010); HD 60364-7-712:2016
Prenaponska zaštita

SSA PV * M (C) – Odvodnica prenapona za stranu jednosmerne struje T2

Prenaponska zaštita
 • SSA PV * M S su odvodnici prenapona tipa T2 sa izmenljivim modulima u U ili Y vezi.
 • Prednost I veze u odnosu na U vezu je otpor spoju uzemljenja radnih provodnika.
 • Instaliraju se u fotonaponskim aplikacijama sa eksternim LPS, gde je dovoljno rastojanje „s“ se ne posmatra.
 • Pogodno za sve LPL nivoe.
 • Osigurati izjednačavanje potencijala pozitivnih i negativnih sabirnica fotonaponskih Sistema i otklanjanje prolaznog prenapona koji nastaje tokom atmosferskih pražnjenja ili procesa prebacivanja.
 • Opremljeni su određeni sektori varistora, povezani između terminala L+, L- i PE sa unutrašnjim rastavljačima, koji se aktiviraju kada varistor pokvari (pregreje) a u stanju su da prekinu jednosmernu struju.
 • Njihova posebna konstrukcija omogućava ugradnju bez rezervnog osigurača.
 • Indikacija radnog statusa ovih rastavljača je vizuelna (promena boje)
 • U skladu sa: EN 61643-31:2019 (IEC 61643-31:2018),koji zamenjuje EN 50539-11:2013; UL94 V-0
 • Instalacija prema za: CLC/TS 50539-12:2010 (IEC 61643-32:2017); EN 62305:2011 (IEC 62305:2010); HD 60364-7-712:2016
Prenaponska zaštita

Uređaji za zaštitu od prenapona za stranu naizmenične struje

Prenaponska zaštita
 • SLSA*/SSA* su dizajnirani da ograniče impulsni udar i isprazne impulsne struje
 • Proizvodi se sastoje od varistora velike snage MOV za veliku sposobnost pražnjenja. U konfiguracijama 1+1, 3+1 i SLSA25G oni su dodatno kombinovani sa cevi za pražnjenje gasa, što obezbeđuje nultu struju curenja kroz PE provodnik.
 • Instaliraju se u glavnim razvodnim tablama i eventualno što je bliže moguće na izlaz pretvarača napona.
 • Dostupan u verzijama sa daljinskim nadzorom (S tip).
 • U skladu sa: EN 61643-11:2012 (IEC 61643-11:2011); UL94 V-0
 • Instalacija prema prema: EN 62305:2011 (IEC 62305:2010); HD 60364-5-534:2016 (IEC 60364-5-53:2015); HD 60364-7-712:2016
Prenaponska zaštita

ST-NET PoE+ 6cat 802.3at X serija – Zaštita podataka, ETHERNET, PoE+

Prenaponska zaštita
 • ST-NET PoE+ 6cat 802.3at X serija je uređaj za zaštitu od prenapona dizajniran za računar mreže kategorije 6 sa mogućnošću prenosa PoE+ 802.3at – napajanje za IP kamere.
 • Štiti ulaz električnog kola mrežnih kartica od oštećenja prenaponskim efektima.
 • Za instalaciju na interfejsu LPZ 1-2-3.
 • Preporučuje se korišćenje ovih zaštitnih uređaja na ulazu štićene opreme.
 • U skladu sa: EN 61643-21:2001 (IEC 61643-21:2000)
 • Instalacija prema prema: EN 62305:2011 (IEC 62305:2010)
Prenaponska zaštita

SDT1/24B – Zaštita podataka

Prenaponska zaštita
 • SDT je osnovni asortiman uređaja za zaštitu od prenapona (za naponske nivoe 6-48 V DC) za zaštitu podataka, komunikacionih, mernih i kontrolnih linija od uticaja prenapona.
 • Zamenljivi dizajn modula je prilagođen tako da komunikaciona sabirnica se ne prekida kada se modul zameni i kontinuirani rad sistema je obezbeđen.
 • Ceo sistem je prilagođen tako da je moguće napraviti zaštitu po meri prema specifičnim potrebama korisnika.
 • Interfejs povezivanja je rešen preko vijčanih stezaljki.
 • Za instalaciju na interfejsu LPZ 1-2-3.
 • U skladu sa: EN 61643-21:2001 (IEC 61643-21:2000)
 • Instalacija prema prema: EN 62305:2011 (IEC 62305:2010)
Prenaponska zaštita